روش پرداخت به دو صورت امکان پذیر است:

١ – پرداخت با استفاده از اعتبار: که به وسیله اعتبار موجود در حساب کاربری شما، تمام یا بخشی از هزینه خرید شما پرداخت می گردد. این اعتبار از طریق پورسانت و پاداش های دریافتی شما یا مبلغ انصراف از خرید (که خریدار مایل به ایجاد اعتبار در حساب کاربری خود شده است و نه استرداد آن) بعد از انجام موفق تراکنش به حساب شما اضافه شده است.

٢ – پرداخت آنلاین: که به کمک درگاه های امن پرداخت الکترونیکی با استفاده از کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب صورت می پذیرد. با وارد نمودن شماره 16 رقمی کارت و رعایت نکات ایمنی نسبت به پرداخت مبلغ مورد تایید خود اقدام نمایید،در ضمن شما می توانید مبلغ را کارت به کارت نمایید (در صورت فعال بودن این گزینه) و تاییدیه پرداخت را به نحوی ارسال نمایید.