آچار چند منظوره کریتور سایز 9 الی 22 میلیمتر - KRT506002
آچار چند منظوره کریتور سایز 9 الی 22 میلیمتر - KRT506002

آچار چند منظوره کریتور سایز 9 الی 22 میلیمتر – KRT506002

دسترسی : موجود در انبار
SKU: NKRT506002

آﭼﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره دوﺳﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﯾﺰ ۹-۲۲ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

59,000 تومان

موجود در انبار