کارواش Powxg9020

دسترسی : عدم موجود در انبار
SKU: NPowxg9020
قدرت ۱۵۰۰ W
فشار ۱۰۵ bar
دبی جریان آب ۳۶۰ l/h
طول شلنگ ۳ m
وزن ۶ kg
همراه با متعلقات و کف شور